Vejle - Niels Finsensvej

Fuldt udlejet investeringsejendom

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i godt og attraktivt erhvervsområde i den nordlige del af Vejle, med meget kort afstand til motorvej E45.
Området er karakteriseret ved flere automobilforhandlere samt virksomheder inden for lager / logistik og produktion.
Ejendommen er oprindeligt opført i 1968, men om- og tilbygget ad flere omgange, senest i 2003. Ydervæggene består af etagehøje betonelementer samt plader af fibercement og stålprofiler. Tagkonstruktionen er udført som built-up tage med svag hældning, belagt med tagpap og forsynet med ovenlyskupler. Bygningerne anvendes til lager- / logistik- samt kontorformål og fremtræder i almindelig pæn vedligeholdelsesstand.
Ejendommen er i sin helhed udlejet til Schur Finance A/S, uopsigelig indtil 31. maj 2021, hvorefter det kan opsiges med 12 måneders varsel. Schur Finance A/S har fremlejet en del af ejendommen. Schur International A/S hæfter som selvskyldnerkautionist for lejers forpligtelser i henhold til lejekontrakten. Schur International A/S har en egenkapital på kr. 528 mio. med en soliditetsgrad på 31.
Fremlejetagerne i ejendommen er Searunner A/S, Dansk Avisomdeling A/S og Total Kemi ApS.
  • Samlet etageareal: 7.788 m² + kælder ca. 1.340 m²
  • Attraktiv beliggenhed tæt ved motorvej E45
  • Solid lejer med uopsigelighed indtil juni 2022
  • Afkast 1. år: 8 %
  • Afskrivningsgrundlag: kr. 35.421.000,-
  • Pris: kr. 39.800.000,- kontant

Industri & Logistik

Areal 7.788 m2
Afkast 7,96%
Pris kr. 39.800.000
Sagsnr. 287781
Adresse Niels Finsensvej 11
7100 Vejle
Set fra vejen
Set fra vejen
Facade
Facade
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Lager hal
Lager hal
Kontor
Møderum
Møderum
Gang
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Facade
Set fra vejen
Udendørs
Udendørs
Udendørs
Facade
Facade
Facade
Luk