Ringstedgade 20-26, Næstved

Investeringsejendom med central beliggenhed

Beskrivelse

Ejendommene Ringstedvej 20-22 & Ringstedvej 24-26, 4700 Næstved sælges samlet. Ejendommene er beliggende centralt på gågaden i Næstved. Ringstedgade 24-26 er en ejerlejlighed. Ejendommene har samlet et lejebærende bruttoareal på 8.467 m², som fordeler sig mellem forskellige anvendelser, herunder, bolig, kontor, detailhandel og lager.

I ejendommen Ringstedgade 20-22 fordeler arealerne sig med 616 m² beboelse og 840 m² detailhandel. Ejendommen er fuldt udlejet og har Søstrene Grene som ankerlejer, med et samlet lejet areal på 796 m² i stueetagen.

Hjørneejendommen Ringstedgade 24-26 byder på et diversificeret udlejningsareal, med 2.201 m² salgsareal i stueetagen udlejet til Salling Group A/S (Netto), Kirkens Korshær og The Scandinavian Pizza Company A/S (Domino's). Ejendommens øvrige etager er udlejet til kontorformål, hvor Neasborg A/S og Kristelig Fagforening er de største lejere med henholdsvis 1.360 m² og 612 m² ud af de i alt 2.091 m² kontor, som ejendommen rummer. I kælderetagen er et samlet areal på 1.689 m² som kan udlejes til lagerformål.

Ejendommene er beliggende på handelsstrøget i Næstved tæt ved Næstved Station og hovedindfaldsveje. Denne unikke beliggenhed sikrer ejendommenes attraktivitet for lejere, ved at tilbyde meget synlige facader mod såvel kørende som gående. Ejendommenes beliggenhed er desuden fordelagtig for de øvrige arealer (kontor og bolig), grundet gode parkeringsmuligheder og tilkørselsforhold i kombination med den centrale beliggenhed.

Lejersammensætningen er god og diversificeret, med veletablerede virksomheder med relativt store arealer og et lejermix på 16 forskellige lejere. Samtidig formår ejendommene at skabe et solidt cashlow uden kritisk eksponering af enkelte lejere, da Neasborg A/S er største lejer med et areal på 1.360 m² svarende til ca. 16% af ejendommenes samlede areal.

Ejendommene er energimærket med karaktererne C og G.
  • Samlet lejebærende areal: 8.467 m²
  • Afkast: 6,9 % ved fuld udlejning
  • Stærk beliggenhed med en stærk lejersammensætning
  • Årlige lejeværdi: kr. 5.426.443,-
  • Afskrivningsgrundlag: kr. 22.794.417,-
  • Pris: kr. 54.100.000,- kontant

Blandet bolig/erhverv

Areal 8.467 m2
Afkast 6,91%
Pris kr. 54.100.000
Sagsnr. 287828
Adresse Ringstedgade 20-26
4700 Næstved
HENT PROSPEKT
Set fra haven
Set fra haven
Set fra haven
Set fra haven
Set fra haven
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra haven
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Køkken
Forretning
Set fra vejen
Forretning
Forretning
Lager hal
Lager hal
Set fra vejen
Luk