Århusvej 206, Galten

NEDSAT - Grundareal med synlighed mod Herningmotorvejen

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i Galten i forlængelse af eksisterende erhvervskvarter, Erhvervsparken Klank med kort afstand til erhvervsområde Marktoften. Herudover ligger ejendommen lige ved af- og tilkørslen til Herningmotorvejen. Grundarealet ligger med synlighed mod motorvejen og motorvejstilkørslen, når du kommer fra Aarhus. I umiddelbar nærhed ligger flere virksomheder som fx Skovby Møbelfabrik, Unipak, Green-label, jem&fix, Caldan Conveyor osv.

Ejendommen er i dag delvist lokalplanlagt (lokalplan 1.E8-01 - ca. 28.355 m²) og må anvendes til fremstillings-, lager- og servicevirksomhed med tilhørende kontorfaciliteter, mens den resterende del er omfattet af kommuneplanramme 30.E.08.

Galten er en by med ca. 8.500 indbyggere og er en del af Skanderborg kommune. Galten ligger ca. 18-20 km vest for Aarhus, 24 km øst for Silkeborg og 16 km nord for Skanderborg og ligger dermed infrastrukturelt godt ift. de større Øst- og Midtjyske byer og dermed vækstkorridoren i Østjylland generelt. Galten og Skovby er tilsammen Skanderborg kommunes næststørste by. Ifølge Danmarks Statisik vil befolkningsvæksten i Skanderborg Kommune (og herunder Galten) være på 15 % frem til 2045.

Regionen har foretaget boreprøver vedr. undersøgelse af miljø. Det har medført, at grundarealet ikke længere er kortlagt efter lov om forurenet jord. Kontakt Colliers for nærmere oplysninger herom.

Køber afholder alle omkostninger til tilslutning etc. Der står et ældre stuehus på ejendommen.
  • Samlet grundareal: 69.209 m²
  • 18 km til Aarhus C
  • Synlighed mod Herningmotorvejen
  • Gode tilkørselsmuligheder
  • Anvendelse til fremstillings-, lager- og servicevirksomheder m.fl.
  • Pris: kr. 140,- pr. m² ekskl. moms

Grunde

Areal 69.209 m2
Pris UDBUD
Sagsnr. 284464
Adresse Århusvej 206
8464 Galten
HENT PROSPEKT
Luk