Vejle - Rørhaven

Kun 500 meter til motorvejen

Beskrivelse

Ejendommen fremtræder velholdt og har i en årrække fungeret som domicil for Elmerprint A/S, som blandt andet har drevet trykkerivirksomhed og emballageproduktion.
Elmerprint A/S er lejer af ca. 1.454 m² af ejendommen på en tidsbegrænset lejekontrakt, der udløber pr. 31.12.2019. Den resterende del af ejendommen står p.t. tom. Lejer betaler andel af ejendommens driftsudgifter således, at ejer alene betaler udvendig vedligeholdelse samt egen administration.

Ejendommen er opført i perioden 1971-2002 og vil være velegnet til mange typer erhvervsvirksomhed.

Ejendommen er indrettet med produktions- og lagerhaller med tilhørende administration.
Administrationen består af pæne og lyse kontorer og mødelokaler i varierende størrelse. Hertil kommer personalefaciliteter.

I 4 produktionshaller findes svævende fundamenter for tungt udstyr (trykkeri- og stansemaskiner).
Hallerne er brandsektionerede og velforsynet med tekniske installationer i form af ventilation, genvindingsanlæg og produktionshaller forberedt til trykluft og befugtningsanlæg.
Varierende loftshøjder fra ca. 3,5 meter til 6 meter under betonspær. De fleste lokaler er forsynet med LAN-net. Der findes 4 porte, hvoraf den ene port er med sluse og rampeaflæsning.
Ejendommens egen transformer har en kapacitet på ca. 600 Ampere.

Ejendommen er opført med facader i teglsten og søstensbeklædte betonelementer.
Tagkonstruktioner er for den overvejende del udført som builtuptag, belagt med tagpap med lyskasser i de fleste produktions- og lagerlokaler, jævnt fordelt i tagfladen.
  • Samlet etageareal: 3.056 m²
  • Velholdt ejendom i god kvalitet
  • Mange tekniske installationer
  • 1. års forrentning: 10,5 %
  • Pris: kr. 9.250.000,- kontant

Industri & logistik

Areal 3.056 m2
Afkast 10,48%
Pris kr. 9.250.000
Sagsnr. 288056
Adresse Rørhaven 6
7100 Vejle
HENT PROSPEKT
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Kontor
Kontor
Facade
Facade
Facade
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Kontor
Hall
Facade
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Lager hal
Kontor
Lager hal
Set fra vejen
Lager hal
Kontor
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Luk