Poul Martin Møllers Vej 1-95, Aarhus C

88 unikke boliger sælges i offentligt udbud for Aarhus Kommune

Beskrivelse

Colliers International Danmark A/S præsenterer muligheden for at erhverve en unik boligejendom beliggende på Poul Martin Møllers Vej 1-95, 8000 Aarhus C. Aarhus Kommune ønsker at sælge Ejendommen i offentligt udbud i henhold til reglerne om offentligt udbud ved salg af Kommunens faste ejendomme, jf. Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Ejendommen er beliggende i Aarhus C, mellem Langelandsgade og Vestre Ringgade, og består af fire længer okkerfarvede rækkehuse med i alt 88 lejemål og et samlet lejeareal på 5.224 m².

Ejendommen er opført i årene 1925 og 1926 af Aarhus Kommune. I dag består ejendommen af i alt 88 lejemål inklusiv fælleslokale, heraf 80 lejemål i størrelsen 50-59 m² og 8 lejemål i størrelsen 108-118 m².

Ejendommen er bygget i mursten og fremstår med pudsede gule facader og med røde teglstens saddeltag. Til hvert halve hus hører en dejlig have, som deles af husets beboere. Rækkehusene har en særdeles unik og charmerende arkitektur, hvilket giver husene en markant fremtræden i området.

Til hvert hus tilhører fuld kælder, som for nogle huse indeholder baderum, men hovedsageligt fungerer som vaske- og oplagsrum for beboerne. Flere boliger har fået foretaget moderniseringer i form af nye badeværelser og køkkener, mens udvalgte huse løbende har fået lagt nye gulve.

Til Ejendommen er der ingen parkeringspladser, men parkering kan foretages foran Ejendommen på de offentlige parkeringspladser langs Poul Martin Møllers Vej samt i nærområdet.

Ejendommen er energimærket med karakteren C og D og en SAVE bevaringsværdi på 3.

Ejendommen udbydes uden minimumspris, og interesserede parter opfordres til at afgive et bud på baggrund af informationerne i udbudsmaterialet, udbudsvilkårene samt i det virtuelle datarum.

Det samlede udbudsmateriale kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til:
Colliers International Danmark A/S, Søren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj.
E-mail: tore.duringknudsen@colliers.com

Et tilbud skal afgives skriftligt og angives som et fast beløb i henhold til udbudsvilkårene for Poul Martin Møllers Vej 1-95 i en lukket kuvert mærket „Tilbud på køb af Poul Martin Møllers Vej 1-95, 8000 Aarhus C" til:

Colliers International Danmark A/S
Søren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj
Att.: Partner Carsten Gørtz Petersen

Personligt mod kvittering eller pr. anbefalet post, således at tilbuddet er fremme senest den 8. marts 2019, kl. 16.00.
Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud, eller at forkaste dem alle.
Salget er betinget af, at Aarhus Kommunes Byråd endeligt godkender handlen i sin helhed, og at lejerne ikke udnytter den forkøbsret, som følger af lejelovens kapitel 16 (§§ 100-105)."
  • Samlet etageareal: 5.224 m² bolig
  • 88 lejemål inkl. fælleslokale
  • Ejendommen er p.t. udlejet efter Boligreguleringslovens bestemmelser
  • Central beliggenhed i Aarhus C

Boligudlejningsejendom

Areal 5.224 m2
Pris UDBUD
Sagsnr. 288013
Adresse Poul Martin Møllers Vej 1-95
8000 Aarhus C
Luk