Middelfartvej 220 og 222, Odense V

Lager/administration/showroom nær motorvejstilkørsel

Beskrivelse

Velbeliggende ejendom med stor facade synlighed, direkte ud til den meget trafikerede Middelfartvej.

Bygningerne er beliggende på hver sin matrikel. Middelfartvej 222 indeholder i dag showroom og lager for DESIGNA køkken. Denne del lediggøres til købers egen disposition. Udvendigt fremstår bygningen i rimelig stand - indvendig er her indrettet super flot showroom med veldisponeret udstilling. Herudover er der tilhørende administration og personalefaciliteter.
Udstillingen andrager ca. 500 m², hertil skal tillægges ca. 100 m² veldisponeret lager med direkte adgang fra udstilling.

Middelfartvej 220 er en ren lagerejendom. Denne del er pt. udlejet til 2 eksterne lejere, begge med korte opsigelsesvarsler.

Bygningen er opført i mursten, og med fladt tag. Der er port adgang til ejendommen fra begge sider.

Gældende for begge ejendomme er, at de er opvarmet med olie.

Ejendommens udenomsarealer er udlagt til parkeringsplads og vende- og oplagsplads på bagsiden lagerbygningen.
Der kan på den store grund være mulighed for at en logistikvirksomhed eventuelt kan få lov til at tilbygge yderligere lagerareal.

Ejendommen er energimærket med karakteren E.
  • Samlet etageareal: 1.860 m² - heraf 600 m² kontor/showroom og 1.260 m² lager
  • Stor grund på i alt 18.201 m²
  • Fremragende synlighed
  • Ejendommen er delvis lediggjort for køber
  • Lejeindtægt fra eksterne lejere på kr. 181.500,-
  • Pris: kr. 4.000.000,- kontant

Industri & logistik

Areal 1.860 m2
Pris kr. 4.000.000
Sagsnr. 287750
Adresse Middelfartvej 220 og 222
5200 Odense V
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Kontor
Kontor
Kontor
Køkken
Kontor
Køkken
Kontor
Kontor
Kontor
Køkken
Møderum
Lager hal
Værelse
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Udendørs
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Luk