Skodsborggade 6, København N

Velbeliggende investeringsejendom på Nørrebro

Beskrivelse

HJEMFALDSPLIGT:
Sælger har uden held forsøgt, at frikøbe ejendommen jf. gældende praksis. På nuværende tidspunkt ønsker Københavns Kommune ikke, at lade ejendommen frikøbe og ej heller acceptere en forlængelse. Tilbagekøbet sker jf. skøde år 2040. Det komplette skøde kan rekvireres ved Colliers International.

Bygningen er opført i 1971 og fremtræder i dag i velholdt men original stand. Bygningen er opført i en rød stenfacade kombineret med stenelementer. Facaden fremstår med klassiske vinduesdimension fra 1970. Facaden har stort lysindfald. Vinduerne er udført med trærammer der er malet i mørk nuance.

Bygningen anvendes i dag til institutionslignende formål - lejer er Københavns kommune. Arealerne anvendes af Sct. Fritidshjems Venner og Fritids Center Ydre Nørrebro. Lejer har tegnet en 3 årig lejekontrakt med ejer. Lejen reguleres med NPI, dog minimum 1%.

Bygningens areal er fordelt på 2.312 m² erhverv, 89 m² bolig, svarende til 2.401 m². Bygningen er beliggende på et grundareal på 932 m². Arealet kan og er velegnet til udeareal. Til bygningen findes stort kælderareal på 742 m². Dele af arealet indeholder parkeringskælder. Parkeringskælderen indeholder 12-14 P-pladser. Bygningen har 107 m² uudnyttet tagetage, som ved myndighedsgodkendelse vil kunne tillægges bygningens areal på 2.401 m². Ved myndighedsgodkendelse vil bygningen samlet udgøre i alt 2.508 m². Bygningens tagflade er fuldt udnyttet, og er indrettet med træterrasse med unikke anvendelsesmuligheder og flot udsigt over Nørrebroparken.

Ejendommen er beliggende yderst attraktivt og som genbo til Nørrebroparken, kun en kort gåtur til det hippie miljø omkring Jægersborggade, Metrostationen ved Assistents Kirkegården mv.

Ejendommen vil såfremt der ansøges om anvendelsesændring være oplagt til konvertering til boligformål og udlejning eller salg som ejerlejligheder. Lokalplanen tillader anvendelse til bolig, dog er det nødvendigt at der ansøges om ændring jf. servitut.

Selskabstransaktion:
Ejendommen gennemføres som en selskabstransaktion. Den udskudte skat er anslået til ca. kr. 1.300.000,-. Beløbet kr. 1.300.000,- er inkluderet i prisen kr. 25.000.000,-. I forbindelse med handlen udarbejder sælgers revisor en proformabalance med opgørelse af den udskudte skat.

Ejendommen er energimærket med karakteren E.
  • Samlet etageareal: 2.401 m² + 107 m² uudnyttet loft
  • Årlige lejeindtægter: kr. 1.982.846,-
  • Pris pr. m²: kr. 10.412,-
  • Udlejet til kommunale formål/institution - binding til 31.07.2021
  • HJEMFALDSPLIGT - UDLØB 2040
  • Afkast 1. år: 7,3 %
  • Leje pr. m² kr. 825,- + drift
  • Pris: kr. 25.000.000,- ved selskabsoverdragelse

Kontor

Areal 2.401 m2
Afkast 7,31%
Pris kr. 25.000.000
Sagsnr. 286564
Adresse Skodsborggade 6
2200 København N
Facade
Facade
Facade
Facade
Stue
Køkken
Værksted
Værelse
Værelse
Værelse
Værelse
Værelse
Værelse
Opgang
Værelse
Værelse
Værelse
Spisestue
Værelse
Bryggers
Facade
Facade
Facade
Udsigt
Udsigt
Set fra haven
Set fra haven
Set fra haven
Facade
Luk