Ørnevej 6, Frederikshavn

Offentligt udbud - Værkergrunden

Beskrivelse

Udbud af Værkergrunden.

Frederikshavn Kommune ønsker at sælge en del af Værkergrunden. Grunden er yderst attraktivt placeret i centrum af Frederikshavn, direkte overfor Rådhusparken samt Rådhusøen med bl.a. Rådhuset, svømmehallen og det Musiske Hus. Naboerne til grunden er Føtex som er byens største dagligvarebutik, samt det attraktive boligområde Ørnevejs Kvarteret.

Udbuddet omfatter et areal på i alt 11.000 m² af Værkergrunden, som udstykkes af Frederikshavn Kommune. Afgrænsningen af arealet er ikke endeligt fastlagt, idet tilbudsgiver opfordres til at aflevere et forslag til, hvordan arealet kan afgrænses i forhold til tilbudsgivers projektforslag. Den endelige udformning af arealet, aftales mellem køber og Frederikshavn Kommune i forbindelse med Kommunens godkendelse af købstilbuddet. Der kan kun afgives købstilbud på det samlede areal på 11.000 m².

Det er Frederikshavn Kommunes hensigt at Værkergrunden skal anvendes til boligformål og ikke generende erhverv. (Dog ikke detailhandel). Køber udarbejder nyt plangrundlag i samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Købstilbud skal senest den 22. marts 2019 kl. 12.00 være fremsendt til Colliers International, Nils Gadensgaard på mail: nils.gadensgaard@colliers.com, som beskrevet i udbudsvilkårene punkt. 1.2.27. Købstilbud skal fremsendes på den udarbejde tilbudsblanket og i henhold til udbudsvilkår Værkergrunden, Frederikshavn, med udarbejdelse af skitseprojekt, således byggeriet visualiseres.

Ejendommen udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i udbudsmaterialet med bilag.

Grundarealet sælges uden ansvar af nogens art for Frederikshavn Kommune - Mindsteprisen udgør kr. 4.500.000,- + moms.

For yderligere information om Frederikshavn Kommunes udbudsvilkår og fremsendelse af link til samlet udbudsmateriale, kontakt Nils Gadensgaard ved Colliers International på nils.gadensgaard@colliers.com
  • Samlet etageareal: 11.000 m² projektgrund
  • Offentligt udbud for Frederikshavn Kommune
  • Unikt areal med bedste placering i Frederikshavn
  • Kan evt. bebygges med boliger i optil 8 etager + evt. P-dæk
  • Boligformål og ikke generende erhverv
  • Ingen mulighed for detail
  • Mindstepris kr. 4.500.000,- + moms
  • Budfrist 22.03.2019 kl.12.00 til Colliers International

Grunde

Areal 11.000 m2
Pris UDBUD
Sagsnr. 288357
Adresse Ørnevej 6
9900 Frederikshavn
Luk