Stamholmen 193, Hvidovre

Stor kontor- og lagerejendom med god beliggenhed

Beskrivelse

Ejendommen er meget voluminøs, med et samlet lejebærende areal på 15.585 m² fordelt mellem kontor og lager, med henholdsvis 9.843 m² kontor og 5.742 m² lager. Langt størstedelen af ejendommens areal er udlejet til aldeles solide lejere, mens 2.289 m² kontor står ledige. I alt har ejendommen 11 forskellige lejere, hvor Heidelberg International Ltd. A / S, Dansk bygningskontrol og Bombadier er værd at nævn, som de mest betydningsfulde lejere.

Ejendommen ligger godt, i hvad der må betragtes som et hotspot for industri og logistik i Storkøbenhavn, nemlig på Avedøre Holme i Hvidovre.

Ejendommen er beliggende lige ved motorvej E20 og nær ringvej 3, så infrastrukturen omkring ejendommen er optimal, både for "last mile distribution" og for pendlere.

Ejendommen består af arealer anvendt til lager, kontor og uddannelse, men med en overvægt af kontorarealer. Lagerenhederne har adgang via porte. Ejendommen er bygget i 1968 i betonelementer, og er bygget med tre etager med built-up tag.

Der er gode muligheder for at opdele arealerne i mindre lejemål, optimere indretning og udnytte arealerne bedre, så ejendommens profitabilitet maksimeres.

Ejendommen er energimærket med karakteren C
  • Samlet etageareal: 15.585 m² - heraf 9.843 m² kontor og 5.742 m² lager
  • Årlige lejeindtægter: kr. 7.167.587,-
  • Afkast ved fuld udlejning: 8,0 %
  • Største lejere med resterende uopsigelighed
  • Beliggende tæt ved motorvej, lufthavn og København
  • Pris: kr. 82.350.000,- kontant

Kontor

Areal 15.585 m2
Afkast 7,97%
Pris kr. 82.350.000
Sagsnr. 288436
Adresse Stamholmen 193
2650 Hvidovre
HENT PROSPEKT
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Værelse
Værelse
Luk