Vejle - Maserativej 9

Velbeliggende grundareal tæt ved Vejle

Beskrivelse

Grunden er beliggende i Vejle S med kort afstand til E45 og motortrafikvejen mellem Vejle og Fredericia.

Der er betalt kloakbidrag for grunden. Grundprisen er plus moms.

Lokalplan nr. 209 er gældende for området. Området må anvendes til erhvervsformål indenfor virksomhedsklasse 1-2, som f.eks. vidensbaserede og innovative service og højteknologiske virksomheder. Der kan opføres bebyggelse til lager, mindre produktion, showroom og lignende i tilknytning til virksomhederne.

Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads pr. 50 m² kontor/liberalt erhverv og 1 p-plads pr. 100 m² lager.

I området må bygningens rumfang for den enkelte ejendom ikke overstige 2 m³ pr. kvm af grundarealet, og det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af grundarealet. Rumfanget af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring skorstene m.v.

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 12 meter over terræn (niveauplan). Byrådet kan dog give tilladelse til en højde op til 15 meter.

Ansvarsfraskrivselse:
Køber gøres opmærksom på, at grunden (ejendommen) afhændes som en nødlidende ejendom, og at sælger er et konkursbo, som i realiteten er uden kendskab til ejendommen.
Salget sker derfor på konkursvilkår, hvorfor ejendommen overtages af køber, som den er og forefindes uden adgang for køber til at fremkomme med indsigelser eller krav over for sælger, konkursboet, skifteretten, ejendommenes panthavere eller kurator vedrørende det købtes faktiske eller retlige tilstand, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen. Mangler, der påvises efter sælgers underskrift på denne købsaftale, er således sælger uvedkommende. Ansvarsfraskrivelsen gælder tillige eventuelle krav i henhold til miljølovgivningen. Parterne er enige om, at købesummen er afstemt herefter.
  • Samlet grundareal: 6.574 m² - heraf 0 m² vej
  • Attraktivt erhvervsområde
  • Byggeret på 2.170 m², svarende til kr. 311,- pr. byggeret
  • Kort afstand til E45
  • Pris: kr. 675.000,- kontant + moms

Grunde

Areal 6.574 m2
Pris kr. 675.000
Sagsnr. 287975
Adresse Maserativej 9
7100 Vejle
HENT PROSPEKT
Luk