Frostvej 1A, Vejle

Attraktivt lastbils- og trailerværksted udlejes

Beskrivelse

Lejemålet er beliggende lige på hjørnet ved hovedindkørslen til Exxit 59 op til E45 og har tidligere været brugt til lastbils-/trailerværksted. Der er 4 vognbaner med gennemkørsel, hvoraf der er værkstedsgrav i 1 ½ vognbane. Til værkstedsbygningen hører et mindre kontor, kantine, bade- og toiletfaciliteter samt mindre lager i midten af lejemålet. De 8 porte er alle ca. 5,0 x 5,5 m og til lejemålet er der ligeledes et større, indhegnet parkeringsareal på ca. 4.200 m2 til lastbiler samt trailer. Ejendommen er oprindelig opført i 1990 med til- og ombygning i 2001.
Til lejemålet hører ligeledes traverskran, udsugning m.m. som stilles til rådighed for lejer og er indeholdt i lejen. Den fremadrettede drift, vedligeholdelse og fornyelse er lejers ansvar.
Lejemålet vil egne sig godt til fremadrettet fortsat at blive brugt til lastbils- og trailerværksted.
Exxit 59 er kendt som et attraktivt erhvervscentrum lige midt i Danmark med let adgang til E45 og huser i dag mange transportvirksomheder, tankstationer, restauranter og kontorvirksomheder m.v.
  • Samlet etageareal: 1.304 m² - heraf 1.169 m² værksted og 121 m² kontor
  • 4 gennemgående lastbilsvognbaner
  • Rigtig god synlighed lige ved indkørslen til Exxit 59
  • 4.200 m² befæstet og indhegnet grundareal
  • Årlig leje: kr. 750,- pr. m² p.a. ekskl. drift

Kontor

Leje kr. 1.283.900
Areal 1.304 m2
Sagsnr. 288293
Adresse Frostvej 1A
7100 Vejle
HENT PROSPEKT
Facade
Facade
Værksted
Kontor
Værksted
Værksted
Kontor
Kontor
Værelse
Facade
Facade
Facade
Udendørs
Luk