Rugårdsvej 208, Odense NV

Blandet udlejningsejendom sælges

Beskrivelse

Ejendommen er opført i røde sten, med tagbeklædning af tegl.

Butikken i stueplan fremstår indvendigt i fin stand, og er i sin helhed udlejet til boligmægler forretning. Der er tilknyttet ca. 27 m2 nedlagt garage som anvendes af ejer til materialeopbevaring, denne del kan evt. tillægges butikken/kontoret.

Kælder er ligeledes udlejet til erhverv, denne del fremstår også i pæn stand, og er udlejet til massør.

Boligdelen fremstår i lidt mere slidt stand. Boligen er opdelt i 2 separate etager, hvorfor nuværende ejer har udlejet den på 2 separate kontrakter, dette er dog ikke godkendt af kommunen, og der er derfor fremsat påbud om at lejer på 2. sal skal fraflytte. Det er dog lovligt at udleje 1 og 2. sal som en samlet enhed, hvorfor den nuværende indtægt på 2. sal er medtaget som en anslået/potentiel indtægt.

På BBR andrager den fulde lejlighed 130 m2, i henhold til udarbejdet lejekontrakter, så andrager de samlet 103 m2, fordelt med 65 på 1. sal og 38 på 2. sal.

Arealer på lejeroversigt, side 10, her er taget udgangspunkt i lejekontrakter.

Der er tilknyttet have og fine parkeringsforhold ved ejendommen.
Det generelle indtryk af ejendommen er at den fremstår i middel stand.

Ejendommen er energimærket med karakteren D.
  • Samlet etageareal: 297 m² - heraf 167 m² erhverv og 130 m² beboelse
  • Årlige lejeindtægter: kr. 209.738,- (ved fuld udlejning)
  • Afkast 1. år: 8,1 % (ved fuld udlejning)
  • God facadesynlighed for erhvervslejer
  • Pris: kr. 2.000.000,- kontant

Blandet bolig/erhverv

Areal 324 m2
Afkast 8,09%
Pris kr. 2.000.000
Sagsnr. 288480
Adresse Rugårdsvej 208
5210 Odense NV
HENT PROSPEKT
Luk