Nørrelundvej 2A, Herlev

Investeringsejendom med udviklingspotentiale

Beskrivelse

Ejendommen, som er en ejerlejlighed, ligger ud til Herlev Hovedgade i udkanten af Herlevs industriområde. Ejendommen består i dag af en OK-tankstation og en velbesøgt sandwichbar, men beliggenheden giver optimale muligheder for på sigt at udvikle et spændende projekt i form af fx dagligvarebutik, udvalgsvare, vaskehal eller andet erhvervsbyggeri. Et fremtidigt projekt kan forventeligt og med fordel laves i samarbejde med ejer af den anden ejerlejlighed på matriklen.

Af nærmeste naboer kan bl.a. nævnes tankstationerne Q8 og F24, Fitness World, thansenog flere andre butikker til pladskrævende erhverv. Derudover ligger hhv. Lidlog Rema1000 i nærområdet.

Herlev Hovedgade løber ind i Frederikssundsvej og er en af de primære indfaldsveje til København. Vejen er således stærkt trafikeret og giver optimal synlighed og adgang til nærværende ejendom.

Grunden er befæstet med asfalt og der er gode tilkørselsmuligheder fra både Herlev Hovedgade og Nørrelundvej.

Tankstationens lejemål er uopsigeligt frem til 2021 fra lejers side og 2024 fra udlejers side. Lejer har fremlejeret og afståelsesret til et stort velrenommeret olie-/benzinselskab.

Ejendommen er energimærket med karakteren D.
  • Samlet etageareal: ca. 119 m²
  • Opdelt som ejerlejlighed
  • Udlejet til OK-tankstation og sandwichbar
  • Godt løbende afkast indtil udvikling kan realiseres
  • Årlige lejeindtægter: kr. 500.471,-
  • Pris: kr. 6.950.000,- kontant

Retail

Areal 119 m2
Afkast 6,42%
Pris kr. 6.950.000
Sagsnr. 288520
Adresse Nørrelundvej 2A
2730 Herlev
HENT PROSPEKT
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Udsigt
Luk