Vejle - Rørhaven

Lager- og kontorlokaler - kun 500 meter fra E45

Beskrivelse

Lager- og kontorlokaler, beliggende tæt på motorvejsafkørslen.
Ejendommen fremtræder velholdt og har i en årrækket fungeret som domicil for Elmerprint ApS.
Ejendommen er opført i perioden 1971-2002 og vil være velegnet til mange typer erhvervsvirksomhed.
Indrettet med produktions- og lagerhaller med tilhørende administration.
Administrationen består af pæne og lyse kontorer og mødelokaler i varierende størrelse.
Hertil kommer personalefaciliteter.

Hallerne er brandsektionerede og velforsynet med tekniske installationer i form af ventilation med forberedelse til trykluft samt med befugtningsanlæg.
Ejendommens transformer har en kapacitet på 600 Ampere.

Ejendommen er opført med facader i teglsten og søstensbeklædte betonelementer.
Tagkonstruktioner er for den overvejende del udført som builtuptag, belagt med tagpap med lyskasser jævnt fordelt i tagfladen.
  • Samlet etageareal: 2.952 m²
  • Fin ejendom med mange muligheder
  • Nem adgang til motorvejen
  • Mulighed for delleje - opdeling af lejemålet
  • Årlig leje: kr. 300,- pr. m² ekskl. drift

Kontor

Leje kr. 885.925
Areal 2.952 m2
Sagsnr. 288053
Adresse Rørhaven 6
7100 Vejle
Set fra vejen
Set fra vejen
Lager hal
Hall
Lager hal
Lager hal
Kontor
Facade
Lager hal
Kontor
Kontor
Lager hal
Facade
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Lager hal
Lager hal
Kontor
Set fra vejen
Lager hal
Kontor
Facade
Facade
Facade
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Luk