Næsbyhovedvej 5, ST. TV, Odense N

Bliv en del af et aktivt flerbrugerhus

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et aktivt område, hvor man som ejer har god mulighed for et rigtig godt kundegrundlag, grundet det store omkringliggende beboelsesområde, samt de erhvervsdrivende i området, som giver en masse trafik igennem Næsbyhovedvej, ydermere er der let adgang fra Odense Havn, samt Odense Centrum.
Erhvervsejerlejlighed udbydes nu i aktivt sundhedshus, i Odense N. Lokalerne er ideelt til klinikbrug, såsom fysioterapi, kiropraktor, tandlæge mm.
Ejendommen er indrettet med et fællesareal, som udnyttes til venteværelse og toiletter.
Erhvervsejerlejligheden er indrettet med 3 særskilte behandlerrum samt et køkken.

Der forefindes 2 lægeklinikker i resten af ejendommen.

Ved ejendommen er der et befæstet areal til fællesparkering for ejendommens brugere.
Bygningen fremstår velvedligeholdt og i øvrigt i god stand.
  • Samlet etageareal: 149 m² - heraf 19 m² kælder
  • Særdeles aktivt flerbrugerhus
  • Attraktiv beliggenhed, tæt på stort beboelsesområde
  • 3 behandler rum
  • Pris: kr. 1.295.000,- kontant

Kontor

Areal 149 m2
Pris kr. 1.295.000
Sagsnr. 288657
Adresse Næsbyhovedvej 5, st. tv
5270 Odense N
HENT PROSPEKT
Set fra vejen
Set fra vejen
Værelse
Set fra vejen
Værelse
Værelse
Værelse
Værelse
Køkken
Badeværelse
Værelse
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Alle plan (3x2)
Luk