Bispebjergvej 43 og 51, København NV

Opbevaringsmuligheder tæt på indre by

Beskrivelse

Københavns Kommune udbyder tre kælderrum - ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr. 1276 Utterslev, København beliggende Bispebjergvej 43 og 51, 2400 København NV - til salg

Ejerlejligheden er beliggende på Bispebjergvej bagved Grundtvigskirken, ca. 7 km fra Rådhuspladsen i København, i nærheden af grønne områder og Emdrup Station (S-tog).

Ejerlejligheden har et tinglyst areal på 136 m² fordelt på tre kælderrum på henholdsvis 49 m2, 26 m2 og 61 m2. Kælderrummene har været anvendt til lager.

Ejerlejligheden er omfattet af Kommuneplan 2015 for Københavns Kommune, rammeområde B3*, og er dermed udlagt til boligformål, serviceerhverv såsom butikker, restauranter, liberale erhverv, kollektive anlæg, institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, som er forenelige med anvendelsen til boliger. Endvidere kan der tillades erhvervs- og fritidsundervisning samt håndværk.

Det samlede udbudsmateriale kan hentes på kobenhavnsejendomme.kk.dk/ejendomssalg.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være uden forbehold

Ejendommen er energimærket med karakteren E.
  • Samlet etageareal: 136 m² kælder
  • 3 kælderrum på hhv. 49 m², 26 m² og 61 m²
  • Ejerlejlighed udbydes til salg for Københavns Kommune
  • Københavns Kommunes sagsnr. 2016-0361232
  • Kontaktperson: Rikke Arleth Nielsen

Industri & logistik

Areal 136 m2
Pris UDBUD
Sagsnr. 289236
Adresse Bispebjergvej 43, kl.
2400 København NV
Luk