Svendborgvej 30 m.fl., Aalborg Ø

Erhvervsgrunde med gode tilkørselsforhold

Beskrivelse

2 erhvervsgrunde velbeliggende i attraktivt erhvervsområde i Aalborg Ø.

Der er fine tilkørselsforhold til grundene, som er delvist indhegnet.
Nærmeste naboer er Royal Unibrew, køreskolecentret, Øbro Flytteforretning m.fl.
På Svendborgvej 32 er der betalt tilslutningsafgifter til el, vand og kloak.

Anvendelse i henhold til Kommuneplan/Rammeområde 4.8.I7 Svendborgvej, Fåborgvej mm.

Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Der må ikke etableres oplagsvirksomhed grænsende op mod Tranholmvej.

Byggemuligheder

Bebyggelsesprocent:
Max. 50

Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal

Højde: Max. 10 m

Byggelinie:
Bebyggelse min. 10 m fra Egensevej og Tranholmvej og min. 5 m fra øvrige veje.

Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til parkering eller oplag.

Grundstørrelse: Langs Tranholmvej min. 4.000 m², øvrig område min. 2.500 m².
  • Samlet etageareal: 7.559 m²
  • 2 erhvervsgrunde à 2.496 m² og 5.063 m²
  • Delvis indhegnet
  • 50 % bebyggelse - op til 10 meters højde
  • El, vand og kloak betalt til Svendborgvej 32
  • Pris: kr. 2.875.000,- kontant

Grunde

Areal 7.559 m2
Pris kr. 2.875.000
Sagsnr. 285998
Adresse Svendborgvej 30 og 32
9220 Aalborg Ø
HENT PROSPEKT
Luk