Formervangen 28, Glostrup

Kontor- og lagerejendom med god lejer

Beskrivelse

Ejendommen er en blandet kontor- og lagerejendom, med omkring 1.900 m² kontor og 1.269 m² lager. Lagerdelen er af varierende loftshøjde ca. mellem 3 og 5 meter. Der er en enkelt portadgang til lageret, men med mulighed for etablering af flere porte. Kontordelen fremstår for en vis del oprindeligt.
Her skal det dog bemærkes, at der ved kontraktens indgåelse blev etableret helt nyt ventilationssystem (Danvent DV 30), lagt ud for 4.500 m³. Der er desuden gode bade- og toiletfaciliteter, samt en stor kantine med tilhørende køkken.

Hele ejendommen er udlejet til DOMS A/S. DOMS A/S har to år tilbage af deres uopsigelighed. Virksomheden har en historisk tilknytning til området, idet det oprindelige, danske selskab havde hovedkvarter her. Lejer, lejer sig også ind på naboejendommen, som ikke er en del af nærværende salg.

I tilfælde af at DOMS A/S skulle opsige lejemålet ved uopsigelighedsperiodens ophør, har ejendommen gode udviklings- og opdelingsmuligheder. Den vil meget nemt kunne indrettes og opdeles i flere lejemål, i tilfælde af at dette skulle blive relevant ved genudlejning. Kontordelen vil eventuelt kunne konverteres til lager, der vil som beskrevet ovenfor kunne etableres flere porte eller de eksisterende kontorlokaler kan moderniseres yderligere.

Ejendommen er energimærket med karakteren C.
  • Samlet etageareal: 3.169 m² - heraf 1.900 m² kontor og 1.269 m² lager/værksted
  • Årlige lejeindtægter: kr. 2.150.232,-
  • Afkast 1. år: 7,1 %
  • Fuldt udlejet kontor- og lagerejendom på god beliggenhed
  • Afskrivningsgrundlag: kr. 10.699.640,-
  • Pris: kr. 26.000.000,- kontant

Kontor

Areal 3.192 m2
Afkast 7,06%
Pris kr. 26.000.000
Sagsnr. 289623
Adresse Formervangen 28
2600 Glostrup
HENT PROSPEKT
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Parkeringsplads
Facade
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Gang
Kontor
Kontor
Kontor
Repos
Køkken
Kontor
Møderum
Toilet
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Toilet
Kontor
Kontor
Kontor
Lager
Værelse
Toilet
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Lager
Møderum
Kontor
Møderum
Kontor
Badeværelse
Værelse
Kantine
Køkken
Kantine
Toilet
Facade
Facade
Facade
Facade
Luk