Vesterbrogade 59, København V

Historisk ejendom midt på Vesterbrogade

Beskrivelse

Københavns Kommune udbyder historisk ejendom midt på Vesterbrogade i København til salg.

Ejendommen er beliggende på Vesterbrogade med kort afstand til Vesterbros mange tilbud, såsom specialbutikker, restauranter, kultur og Københavns Hovedbanegård.

Der er tale om en storslået ejendom med en unik historie, der går tilbage til 1787. Bygningen er fredet og har et samlet etageareal på næsten 2.600 m² foruden en kælder på knap 700 m². De mange kvadratmeter breder sig over flere etager og sikrer gode anvendelsesmuligheder. Ejendommen indeholder desuden flere store og åbne lokaler, der giver ejendommen et unikt særpræg.

Vedrørende anvendelsen kan det oplyses, at områdetypen i øjeblikket er O2 (institutioner og fritidsområder: Områderne O2-O4 anvendes til institutioner og andre sociale formål, skoler og andre uddannelsesformål, sportsanlæg, hospitaler og andre sundhedsmæssige formål, miljømæssige servicefunktioner, kulturelle formål, ungdoms-, kollegie- og ældreboliger samt offentlig administration).

Den forventes ændret til S2 (serviceerhverv: Områderne anvendes til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der kan indpasses i området. Butikker tillades i overensstemmelse med bestemmelser om detailhandel i de generelle bestemmelser).

Det samlede udbudsmateriale kan hentes hos Købenshavns Ejendomme, jf. link nedenfor.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være uden forbehold.
  • Samlet etageareal: 2.562 m²
  • Grundareal: 2.586 m²
  • Storslået ejendom med unik historie
  • Udbydes til salg for Københavns Kommune
  • Københavns Kommunes sagsnr.: 2016-0356253
  • Kontaktperson: Stephen Pedersen, tlf. 30 61 01 24, e-mail: LC6U@kk.dk

Kontor

Areal 2.562 m2
Pris UDBUD
Sagsnr. 290047
Adresse Vesterbrogade 59
1620 København V
Luk