Fabrikvej 2-3, Viborg

Populær dagligvarebutik med tankanlæg sælges

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde bestående af en større variation af erhvervsvirksomheder, herunder detailhandel, automobilhandel o.l. og grænser op til et større boligområde.

Ejendommen er beliggende på to matrikler på hhv. 12.700 m² og 5.378 m². På den ene matrikel er placeret en større veletableret dagligvarebutik (Meny) og på den
anden et ubemandet tankanlæg (Ingo) samt et større ubebygget areal. Det er Dagrofa ApS der udlejer til Ingo via en ny fremlejekontrakt.

Ejendommen rummer en populær Meny dagligvarebutik, der både forsyner lokalt og til et større opland. Ejendommen frembyder et stort parkeringsområde med ca.
170 p-pladser og gode til- og frakørselsforhold for vareleverancer.

Det tilstødende grundareal på 5.378 m² er ubebygget udover tankanlægget. Med en bebyggelsesprocent på 50, jf. lokalplanen, medgives der en byggeretsmulighed
på op til ca. 2.700 m².

I forbindelse med en genforhandling af en forlænget uopsigelighed med Dagrofa ApS, er det bl.a. aftalt, at ejendommen skal undergå en større
renovering/opgradering således, at den fremstår i absolut opdateret stand. Der er hensat ca. kr. 24 mio. til dette arbejde, som udføres af lejer. Arbejdet forventes at
være færdiggjort december 2019.

Dagrofa ApS fremstår med en egenkapital på ca. kr. 1,5 mia.

Ejendommen er energimærket med karakteren D.
  • Samlet etageareal: 4.968 m² - heraf 154 m² tankanlæg
  • Udlejet til Dagrofa ApS - uopsigelig indtil 30.06.30
  • Byggeretsmulighed
  • Afkast 1. år: 6,25 %
  • Pris: kr. 56.425.000

Retail

Areal 4.968 m2
Afkast 6,25%
Pris kr. 56.425.000
Sagsnr. 282846
Adresse Fabrikvej 2-3
8800 Viborg
HENT PROSPEKT
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Set fra vejen
Set fra vejen
Forretning
Forretning
Forretning
Forretning
Forretning
Forretning
Forretning
Forretning
Udendørs
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Set fra vejen
Set fra vejen
Luftfoto
Udendørs
Set fra vejen
Luftfoto
Forretning
Forretning
Luk