Sanatorievej 16, Faaborg

Unikke bygninger på Sydfyn

Beskrivelse

Unik mulighed for at erhverve historisk bygningsmasse med stor grund direkte til Nakkebølle Fjord og Det Sydfynske Øhav.
Særdeles anvendelig til hotel, kursuscenter, fritidsfaciliteter mv., ligesom der er en umiddelbar udvidelsesmulighed på ca. 5.000 m².
Ejendommen har et matrikulært areal på 126.626 m². Der er ifølge BBR-meddelelsen registreret 17 bygninger på ejendommen.
Hovedbygningen (bygning 1) er opført i 1907 sammen med de to lave sidefløje (bygning 2 og 3). Bygningerne omfatter 3.944 m² erhvervsareal og 1.134 m² boligareal - i alt 5.078 m².
Hovedbygningen er opført med pudsede ydervægge og tegltag. De to sidebygninger er opført med ydervægge af træ og med eternittag. Hovedbygningen fremtræder i god stand, mens de to sidebygninger er i rimelig stand.
Bygning 4 er opført i 1907 i 3 etager. Bygningen har et bebygget areal på 215 m² og et samlet boligareal på 645 m². Bygningen er opdelt i 11 beboelseslejligheder, hvoraf 4 har eget køkken. Bygningen har ydervægge i mursten, og tagkonstruktionen er beklædt med tegl. Bygningen benyttes til bolig for undervisere. Bygningen er i fornuftig stand og egnet til dens nuværende brug.
Bygningerne 5 og 6 samt 9-12 er det samlede kompleks, som primært har været brugt af Søfartsskolen. Bygningerne rummer kontorer, undervisningslokaler, værksteder samt beboelse for skolens elever. Bygningerne er opført i perioden 1907 til 1942 og fremtræder i god stand.
Overlægeboligen (bygning 7) er ligeledes opført i 1907. Bygningen har et bebygget areal på 132 m², et samlet boligareal på 264 m² samt et kælderareal på 132 m², hvor loftet er mindre end 1,25 m over terræn. Bygningen er registreret som fritliggende enfamilieshus og benyttes til beboelse. Bygningen er i fornuftig stand og egnet til dens nuværende brug.
Bygning 8 er en mindre villa, som er beliggende op mod skoven. Bygningen er opført i 1912 og har et samlet boligareal på 176 m² samt et kælderareal på 28 m². Bygningen har ydervægge i mursten, og tagkonstruktionen er beklædt med tegl.
Hertil kommer en række mindre udhuse og garager m.v.
Ejendommen opvarmes via nyere træpillefyr.
Ejendommen er energimærket med karaktererne D, E og F.
  • Samlet etageareal: 8.971 m²
  • Grundareal: 126.626 m²
  • Umiddelbar udvidelsesmulighed på 5.000 m²
  • Historiske bygninger
  • Beliggende direkte til det sydfynske øhav
  • Pris: 33.000.000 kr. kontant

Kontor

Areal 8.971 m2
Pris kr. 33.000.000
Sagsnr. 289319
Adresse Sanatorievej 16
5600 Faaborg
HENT PROSPEKT
Luk