Vassingerødvej 52, Lynge

Domicilejendom med lager

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et industrikvarter i Vassingerød/Lynge.

Ejendommen ligger infrastrukturelt rigtig godt, idet der er meget kort afstand til Hillerødmotorvejen, og dermed kort afstand til København og Ringvejssystemet

Ejendommen er opført som lagerbygning med administrationsbygning, som er tilbygget sidenhen. Nuværende ejer har, i forlængelse af eksisterende kontorbygning, bygget yderligere kontor ind i lagerdelen. Der er i dag anslået 450 m² kontor i bygningen. Ny ejer har dermed mulighed for at genetablere lagerareal, hvis der ikke er samme behov for kontorareal.

Det resterende areal er primært udlagt til lager samt en mindre andel værkførerkontor og showroom.

Der er adgang til lageret via 2 hejseporte i terrænniveau. Der er en frihøjde under drager på ca. 5 m. Der er i lageret ligeledes et indskudt dæk/mezzanin, som kan bruges til let opbevaring eller alternativt fjernes, så loftshøjden kan udnyttes fuldt.

Der er mulighed for ca. 10-12 p-pladser på ejendommen.

Ejendommen er energimærket med karakteren D.
  • Samlet etageareal: 1.291 m² lager og kontor
  • Velbeliggende i erhvervskvarter i Lynge
  • Perfekt til små og mellemstore lagerførende virksomheder
  • God loftshøjde i lageret
  • Pris: kr. 6.525.000,- kontant

Industri & logistik

Areal 1.291 m2
Pris kr. 6.525.000
Sagsnr. 290030
Adresse Vassingerødvej 52
3540 Lynge
HENT PROSPEKT
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Gang
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Køkken
Toilet
Toilet
Toilet
Gang
Gang
Gang
Gang
Gang
Arbejdsværelse
Gang
Gang
Bryggers
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Set fra haven
Set fra haven
Set fra haven
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra haven
Set fra haven
Set fra vejen
Terrasse
Stueplan
Luk