Priorparken 775, Brøndby

Højloftet lagerejendom udlejes

Beskrivelse

Ejendommen på 15.537 m2 er opdelt i 9 lagerhaller, alle med 9,9 m frihøjde. På ejendommens sydlige facade er der et mindre administrationsafsnit samt en frokoststue.

Fraflyttende lejer har desuden indrettet mindre kontor, frokoststue og badefaciliteter i den del af ejendommen, som vender mod vest.

Vareindlevering og -udlevering sker primært fra ejendommens vestlige side, hvor der er etableret slusehus. Her er der god rampeadgang (8 stk. i alt) fra nord og syd og adgang via terrænniveau fra vest. Her er der ligeledes et slusehus med porte i terrænniveau samt mulighed for udendørs oplag under halvtag.

Herudover er der ca. 6 porte i terrænniveau.

Udenomsarealerne er udlagt til køre- og vendeareal belagt med asfalt. Parkering sker langs ejendommens østlige side på grundejerforeningens areal.

Som det er og forefindes, evt. med mindre istandsættelse fra udlejers side.
  • Samlet etageareal: op til 15.537 m² højlager inkl. mandskabsfaciliteter m.v.
  • Centralt beliggende ift. Motorring 3
  • 9 højloftede lagerhaller (9,9 m) med rampeadgang
  • Mulighed for opdeling
  • Årlig leje: 525 kr. pr. m² + drift ca. 100 kr. pr. m²

Relaterede sager

Beskrivelse Størrelse Type Kategori
Priorparken 800, 2605 Brøndby

Brøndby, Priorparken 800

Højloftet lagerejendom udlejes

Ejendommen er ca. 14.703 m² og består af ca. 7 større ...

14.703 m2 Industri & logistik Leje
Leje pr. m2
Kr. 525 ,-
Årlig leje
Kr. 7.719.075 ,-

Industri & logistik

Leje kr. 8.156.925
Areal 15.537 m2
Sagsnr. 290988
Adresse Priorparken 775
2605 Brøndby
HENT PROSPEKT
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Udendørs
Luk