Lerhøj 7 mfl., Bagsværd

Salg af portefølje med 3 ejendomme

Beskrivelse

Ejendommene er beliggende i Bagsværds erhvervsområde, som pt. er i rivende udvikling. Novo Nordisk er beliggende i området. Der er planer om i fremtiden at konvertere en del af erhvervsområdet til boliganvendelse.

Lerhøj 7
Ejendommen er netop udlejet til Fonden Unges, som er en forening for autister. Lejekontrakten har en uopsigelighed på 10 år fra lejers side. Lejemålet anvendes til undervisning, aktiviteter, kontor og lager.

Brudelysvej 11
Ejendommen er udlejet til Heidi Pedersen. Lejekontrakt indgået 1.2.2020. Lejeaftalen løber et år af gangen.

Brudelysvej 13
Ejendommen er udlejet til bilforhandler, som har opmagasinering af biler, salg af biler samt værksted. Der er ikke uopsigelighed fra lejers side af synderlig betydning. Lejemålet er udlejet med tidsbegrænsning grundet mulighed for ændret anvendelse i fremtiden.

Mulige byggeretter:
Erhverv: 1.900 m²
Bolig: 1.377 m²

Ejendommene er energimærket med karaktererne F og B.
  • Samlet etageareal: 1.729 m²
  • Ejendommene Lerhøj 7, Brudelysvej 11 og Brudelysvej 13, Bagsværd
  • Fuldt udlejet, kan opdeles
  • Pris: kr. 32.800.000,- kontant

Industri & Logistik

Areal 1.729 m2
Afkast 4,34%
Pris kr. 32.800.000
Sagsnr. 288499
Adresse Lerhøj 7, Brudelysvej 11 & 13
2880 Bagsværd
HENT PROSPEKT
Luk