Fremtidens Forstad Årslev

Offentligt udbud af ni storparceller til boligformål

Beskrivelse

Faaborg-Midtfyn Kommune udbyder hermed ni storparceller i Årslev, som er en forstad til Odense knap 12 kilometer fra erhvervsområdet Campus Odense. De ni storparceller giver samlet mulighed for at opføre 10.430 m² med henholdsvis fritliggende boliger, dobbelthuse, rækkehuse og etageboliger. Parcellerne udbydes både samlet og hver for sig. Det betyder, at der er mulighed for at byde på parceller på mellem 660 m² - 1.540 m².

Området er beliggende i Årslev som er en eksisterende velfungerende forstad til Odense. Navnet Fremtidens Forstad kommer af, at denne nye bydel i Årslev skal være bæredygtig. Årslev har alle de bosætningskvaliteter, som et boligområde kræver - skole, daginstitution, foreningsliv, station og indkøbsmuligheder. Derudover er der fra Årslev ca. 188.000 jobs inden for en køreafstand på 30 minutter, hvilket blandt andet skyldes nærheden til Odense og Svendborgmotorvejen, som ligger 3 kilometer fra udviklingsområdet.

Årslev har oplevet stor befolkningsvækst i de senere år, og derfor er byen også en af Faaborg-Midtfyn kommunes fokusområder. Frem mod 2023 investerer kommunen 150 mio. kr. i byggemodning, infrastruktur, klimasikring og et nyt bycentrum i Årslev.

Parcellerne udbydes uden prisforlangende.
Udbuddet løber fra 17. august til 13. november 2020.
Interesserede parter kan få adgang til dokumenter via et virtuelt datarum ved at kontakte Henrik.borch@colliers.com. Det er ligeledes muligt at stille spørgsmål til denne mail. Alle spørgsmål og besvarelser uploades løbende til datarummet i anonymiseret form.

Tilbud på købsaftale skal sendes elektronisk i PDF-format til Colliers International Danmark A/S, Aarhus, att. Carsten Gørtz Petersen, e-mail: Carsten.goertzpetersen@colliers, og ligeledes skal materialet sendes på USB-stik til: Colliers International Danmark A/S, Aarhus, Søren Frichs Vej 38A, 8230 Åbyhøj, Att.: Carsten Gørtz Petersen. Breve/pakker skal markeres 'Offentligt udbud Fremtidens Forstad Årslev'.
  • Nyt bæredygtigt område
  • Mulighed for at byde samlet og på hver af de ni storparceller
  • Attraktiv forstadsbeliggenhed
  • 188.000 jobs inden for 30 minutters køreafstand

Projektejendom

Areal 10.871 m2
Pris UDBUD
Sagsnr. 291440
Adresse Fremtidens Forstad Årslev
5792 Årslev
HENT PROSPEKT
Luk