Profilvej 20, Kolding

Velholdt lager- og produktionsejendom i industriområde, Kolding nord

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i Kolding Nord i erhvervs- og industrikvarteret med en afstand til motorvejstilslutning 62, motorvej E45 på ca. 2 km. Ejendommen er jf. BBR-ejermeddelelsen opført i 2008 med ombygning i 2015 (ca. 70 m² kontor på hems) og er opført med ydervægge i metalplader. Tagkonstruktionen er sadeltag med en tagdækning af fibercement. Ejendommen er indhegnet og har derudover et befæstet areal på ca. 3.000 m².
Ejendommen består af én bygning, der er udformet som en vinkelejendom. I ejendommens hovedbygning er den ene ende indrettet til kontor. Kontorarealet indeholder ca. 79 m², køkken samt mandskabsrum med omklædning, bad og toilet.
Indgang til kontorarealet sker i bygningens ene ende. Op til kontorarealet er der indrettet et ca. 221 m² stort showroom, hvor handelsfirmaet Sylvester ApS udstiller diverse entreprenørmaskiner mv. Arealet er opvarmet ved hjælp af caloriferevarme.
I forlængelse af showroomet er der et tilsvarende areal på ca. 221 m², som er indrettet til værksted. Arealet er ligeledes opvarmet ved hjælp af caloriferevarme. Herefter kommer yderligere et værkstedsareal på ca. 221 m². Arealet er isoleret men ikke opvarmet. Den resterende del af ejendommen er bygget vinkelret på hovedbygningen og består af ca. 624 m² lager samt 146 m² overdækket vaskeplads. Lageret er indrettet med pallereoler til opbevaring af reservedele samt entreprenørmaskiner.
Arealet er uisoleret, og rummet er opdelt i to ved hjælp af en spånpladevæg og deler hallen imellem de to aluhejseporte op til en højde af ca. 3,5 meter.
I forlængelse af det uisolerede lagerareal er der ca. 146 m² overdækket areal, som benyttes til vaskeplads. Arealet er åbent i to af siderne og er udstyret med rist/sandfang til opsamling af jord og sand i forbindelse med afvaskning og rengøring af maskiner. Adgangen til de tre isolerede og delvist opvarmede showrooms samt værksted sker gennem tre porte, en til hver afdeling. Porten måler ca. 4 meter i bredden samt 3,5 meter i højden. De to alu-hejseporte, der er isat i det uisolerede lagerareal, måler ca. 4 x 4 meter. Benhøjden i hele bygningen er ca. 3,5 meter i siderne samt ca. 6,5 meter i kip.
Jf. ejeren er der p.t. tilsluttet 3 Amp. til ejendommen og med mulighed for at udvide op til 125 Amp.
Der er installeret krydsfelt i ejendommen oven på kontorarealerne og forberedt med it-stik i showroom samt værksted. Herudover er der godkendt olieudskiller samt udtag til ventilation og kompressor.
Ejendommen fremstår overalt meget pæn og vel vedligeholdt og vil være ideel for en mindre produktions-/værksteds- eller handelsvirksomhed, som ønsker en god beliggenhed med hurtig adgang til motorvej E45.
Udenomsarealer er udlagt som p-plads/tilkørsel/vendeplads samt tilsået med græs.
Ejendommen er energimærket med karakteren C.
  • Samlet etageareal: 1.582 m² - heraf 149 m² kontor og 1.433 m² lager/værksted
  • Tæt på motorvejstilkørsel E45 og E20
  • Gode adgangs- og parkeringsforhold
  • Ejendommen er indhegnet og befæstet
  • Pris: 6.250.000 kr. kontant

Industri & logistik

Areal 1.582 m2
Pris kr. 6.250.000
Sagsnr. 290079
Adresse Profilvej 20
6000 Kolding
HENT PROSPEKT
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Kontor
Kontor
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Køkken
Køkken
Badeværelse
Toilet
Værelse
Værelse
Værelse
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Luk