Fredericia - Ole Rømers Vej 25

Velbeliggende projektejendom sælges

Beskrivelse

Større erhvervsejendom beliggende i Taulov, en mindre forstad til Fredericia.

Beliggenheden er attraktiv som bosætning, tæt ved motorvejen og Fredericia. Altså har man ved bosætning i dette område let ved at nå et meget stort antal arbejdspladser inden for en times kørsel (Odense, trekantområdet, Aarhus og Esbjerg).

Der er i Taulov de seneste år bygget mange nye parcelhuse, og byen har lokal forsyning af bl.a. dagligvarer.

Den nuværende bygning er udlejet til en lav leje som midlertidigt lejemål for at dække de liggeomkostninger som er, indtil et nyt projekt gennemføres.

I 2008 er der udarbejdet en lokalplan for området, som giver tilladelse til en bebyggelsesprocent på 50 - svarende til ca. 10.700 m² - som etageboliger i op til 4 etager.

Som alternativ til at følge lokalplanens bestemmelser kunne det overvejes at afsøge muligheden for at kombinere etageboliger med åben-lav eller tæt-lav, herunder bemærkes det, at matr.nr. 21 ab, 21 aa, 21 ø, 21 æ, 21 z, 21 x, 21 v, 21 y og 21 ac Skærbæk by, Taulov - der er omfattet af nærværende salgsprospekt - i forvejen er udstykket og dermed vil være oplagte til almindelig parcelhusgrunde. Med hensyn til arealstørrelserne henvises til omstående lokalplankort.

Ejendommen er beliggende i selskabet Ejendomsselskabet Vindinggård Projekt ApS som eneste aktiv og kan med fordel overdrages ved salg af selskabet. Dermed undgås tinglysning af skøde og købesummen vil ikke skulle tillægges moms. Kreditforeningsgælden i selskabet udgør ca. kr. 6.900.000 i Realkredit Danmark.

Alt i alt en ejendom med mange udviklingsmuligheder.
  • Samlet grundareal: 22.287 m²
  • Tilladelse til 10.700 m² etagebolig
  • Alternativ mulighed for tæt-lav i kombination med åben-lav og/eller etageboliger
  • Købes i særskilt selskab med ca. kr. 6,5 mio. i kreditforeningslån
  • Pris: kr. 12.500.000,- kontant

Projektejendom

Areal 3.630 m2
Afkast 1,15%
Pris kr. 12.500.000
Sagsnr. 280243
Adresse Ole Rømersvej 25, Taulov
7000 Fredericia
HENT PROSPEKT
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Udendørs
Udendørs
Facade
Udendørs
Facade
Udendørs
Facade
Facade
Facade
Facade
Udendørs
Facade
Luk