Fabrikvej 10, Viby J

Velholdt bolig-/erhvervsejendom sælges

Beskrivelse

Hermed mulighed for at få en velbeliggende erhvervsejendom i Vibys industrikvarter.

Ejendommen er primært opført i Leca betonelementer og har tag belagt med eternitplader.

Ejendommen er indrettet som blandet bolig-/erhvervsejendom med en lejlighed på ejendommens 1. etage. I ejendommens stueetage er et kontorlejemål udlejet
til AKC Erhvervsrengøring ApS. Herudover er der indrettet snedker-/tømrerværksted i den bagerste del af ejendommen med diverse installationer såsom bl.a. udsugning.

Her er adgang via port i terrænniveau. Værkstedet er opvarmet ved kalorifereblæsere. Værkstedet er udlejet til Tømrer & Snedker Højbo-Helgesen ApS, som er sælgers virksomhed. Sælger ønsker at etablere
gensidig uopsigelig lejekontrakt ved et salg. Boliglejemålet fremstår velindrettet og pænt og har altan samt mulighed for at benytte ejendommens have.
  • Samlet etageareal: 647 m² - heraf 119 m² bolig og 528 m² erhverv
  • Årlige lejeindtægter: kr. 264.340,-
  • Sælgers virksomhed vil ved salg indgå i lejekontrakt med 10-års uopsigelighed
  • Afkast 1. år: 7,3 %
  • Pris: kr. 2.650.000,- kontant

Blandet bolig/erhverv

Areal 647 m2
Afkast 7,29%
Pris kr. 2.650.000
Sagsnr. 281402
Adresse Fabrikvej 10
8260 Viby J
HENT PROSPEKT
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Kontor
Set fra vejen
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Luk