Byleddet 1A, Roskilde

Spændende investeringsejendom med optimeringsmuligheder

Beskrivelse

Nu udbydes spændende investeringsejendom til salg i Roskildes travle erhvervsområde ved Byleddet/ Industrivej. Ejendommen er beliggende på en sidegade mellem Københavnsvej og Bytoften, området ved Byleddet og Industrivej besøges dagligt af et stort antal erhvervs- og privat handlende.

Omkring ejendommen findes LIDL, Bygma, Himmelev Dyreklinik. Området er tæt beslægtet til Industrivej, hvor Silvan, Harald Nyborg, Hjem & Fix samt mange bilforhandlere er placeret. Området omkring Byleddet har siden etableringen af tilkørselsvejen til Københavnsvej udviklet sig yderst positivt. Virksomheder etablerer i øjeblikket nye forretninger og besøgstallet for erhvervsområdet er stærkt stigende.

Ejendommen udgør 4.751 m², fordelt på i alt 6 erhvervslejemål i størrelser fra 50 m² til 1.530 m². Lejerne i ejendommen er i dag bestående af hhv. Carl Ras (indflytning 2011), Landmålerfirmaet LE34 (Landmålergården I/S), (indflytning 2012), KEROJ Fitness ApS (indflytning 2012), Fest & Farver (indflytning 2011), Lotus Massage (indflytning 2016), Sebitex (indflytning primo 2016). Sammensætningen af lejere gør ejendommen interessant, uopsigeligheden for lejerne spænder fra 6 måneders opsigelse til uopsigelighed frem til 2022 + 6 mdr. opsigelse.

Ejendommen er opført i 1964 og senest i 2002 væsentlig opbygget. Ejendommen er bygget i hvidmalet betonelementer, built-up tag, hvide plastvinduer i elegant sammenspil med den lidt rustikke facade.

Lejere:

CARL RAS (1.530 m2)
Carl Ras er lejer I ejendommens største lejemål. Carl Ras har formået at indrette sig præsentabelt og yderst effektivt i lokalerne i ejendommens midterste sektion. Via skarp lagerstyring og en smart præsentation af virksomhedens produkter, er det lykkedes Carl Ras, at indrette det højloftede lokale elegant. Lokalerne fremtræder lyse og meget velholdte. Lokalerne har i dele af arealet 2 plan, 1 sal. benyttes til servicerum og personaleafdeling.

LE34 (211 m2)
LE34 er et af Danmarks største landmålerfirmaer og har siden 2012 været lejere i lokalerne. Lejemålets facade er fokuseret mod parkeringsareal ved Byleddet. Via entré og præsentabel trappe til første sal findes det lejede areal. Lokalerne er indrettet med gulvtæpper i mørk nuance, hvidmalet og i nydelig stand. Kontorerne er opdelt i hhv. storrumskontor samt separate kontorer. Lejemålet har tilhørende mødelokaler, samt nydelige toilet og køkkenfaciliteter.

KEROJ FITNESS (579 m2)
Fitnesscentret fungerer som et cardio og konditionscenter. Centrets princip er opbygget via et antal motionsmaskiner, som indenfor en afsat tid skal benyttes. Træningsmetoden er effektivt og mindre tidskrævende end almindelige fitnesscentre jf. nogle tidsskrifter. Fitnesscentret har præsentable omklædning og toiletforhold etableret ved indflytning i 2012. Centret har jf. deres koncept ingen badefaciliteter. Centret er opdelt i to plan, og lokalerne fremtræder moderne og yderst smagfulde.

FEST & FARVER (1.278 m2)
Virksomheden Fest & Farver er i gennem de seneste 5 år vokset markant, virksomheden har løbende udvidet forretningen, og i dag lejes hele 1.278 m2. Det lejede areal er højloftet og velegnet til lager og fabrikation af produkter. Fest & Farver benytter lokalerne til salg af virksomhedens produkter, og butikken besøges af kunder fra nær og fjern. Virksomhedens afsætning af produkter via internettet har ligeledes været stærkt stigende, alt pakning og distribution af disse varer håndteres ligeledes i disse lokaler. I arealet findes kælderareal til lagerhåndtering, kælderen kan afstedkommes via nedkørsel bag ejendommen, alternativ trappe fra stueetagen.

LOTUS WELLNESS (56 m2)
Mindre ny lejer, udfører almindelig massage. Det er indføjet i lejekontrakten at virksomheden ikke må udføre andre former for behandling end det aftalte. Såfremt det aftalte sortiment af behandling overskrides, kan lejer opsiges uden varsel.

SEBITEX (318 m2)
Sebitex er selskabet bag Dataworld A/S, et kendt brand indenfor salg af computer og hardware til computerbranchen. Det lejede areal er beliggende i ejendommens hjørne mod Københavnsvej, væk fra Byleddet. Arealet er sammensat af to mindre lejemål på hhv. 162,2 m² og 155,9 m² svarende til i alt 318,1 m². Lokalerne entreres via trappeopgang i glas. Kontoret fremtræder lys og imødekommende, konstruktionen er lavet således at der uden store konstruktionsmæssige ændringer kan skabes tilpassende rammer ved lejeskifte. Sebitex har beboet lejemålet fra primo 2016.

Til ejendommen findes stort asfalteret parkeringsareal mod Byleddet, parkeringsarealet servicerer alle lejemål med undtagelse af KEROJ Fitness, der har mindre parkeringsareal mod Bytoften. Til ejendommen følger ligeledes parkeringsareal umildbart bag hhv. Københavnsvej 81-83, samt foran LIDL, LIDL har jf. aftale anvendelsesret til dette areal.

Ejendommen er ikke omfattet af lov om energimærkning.
  • Samlet etageareal: 4.751 m² - hertil sikringsrum 330 m²
  • Beliggende i vækstende erhvervsområde
  • Stærke ankerlejere
  • Årlige lejeindtægter kr. 2.357.276,- (gns. leje pr. m² kr. 496,-)
  • Afskrivningsgrundlag: kr. 26.611.050,-
  • 1. års afkast: 7,24 %
  • Pris: kr. 32.500.000,- kontant (pris pr. m² kr. 6.840,-)

Industri & Logistik

Areal 4.751 m2
Afkast 7,24%
Pris kr. 32.500.000
Sagsnr. 283569
Adresse Byleddet 1A
4000 Roskilde
Luk