Løsning - Kinch Alle

Investeringsejendom med solid lejer og højt afkast

Beskrivelse

Bebyggelsen består af 3 sammenbyggede enheder opført i 1991, 1994 og 2005.
Bygningerne er opført med ydervægge i metalplader og etagehøje betonelementer, med tagkonstruktioner udført som sadeltage, belagt med stålplader og built-up tag, belagt med tagpap.
Ejendommen er indrettet med pænt administrationsafsnit samt flere lagerafsnit, herunder et specielt opført afnit til oplagring af aerosol-produkter, som kræver særlige foranstaltniner. Bygningerne har endvidere flere portadgange med ramper og er i sin helhed udlejet til G. Funder A/S, som anvender ejendommen til lager, administration m.v.
Lejekontrakten med G. Funder A/S kan tidligst opsiges til ophør pr. 01.01.2021 og reguleres årligt med 2 ½ % akkumulerende.
Ejendommen fremtræder overalt i almindelig god vedligeholdelsesstand.
  • Samlet etageareal: 5.072 m²
  • Uopsigelig indtil 01.01.2021
  • Årlige lejeindtægter: kr. 1.875.471,-
  • Afkast 1. år: 12,5 %
  • Afskrivningsgrundlag: kr. 12.605.700,-
  • Pris: kr. 13.975.000,- kontant

Kontor

Areal 5.072 m2
Afkast 12,47%
Pris kr. 13.975.000
Sagsnr. 284066
Adresse Kinch Alle 1 og 3
8723 Løsning
Set fra haven
Set fra haven
Lager hal
Kontor
Set fra vejen
Lager hal
Værelse
Lager hal
Set fra haven
Set fra haven
Værelse
Værelse
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Lager hal
Set fra haven
Set fra haven
Set fra haven
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra haven
Set fra vejen
Set fra haven
Luk