Kolding - Agtrupvej

"Kobberpaladset" - en fantastisk fog markant ejendom

Beskrivelse

En af Koldings mest markante ejendomme - "Kobberpaladset" - udbydes hermed til salg.

Ejendommen, som er opført i 1966, er en flot og meget vel vedligeholdt ejendom, kendetegnet ved den markante facade mod Agtrupvej og Haderslevvej, som er beklædt med kobber. På bagsiden af ejendommen findes garageanlæg med rekreativt anlæg på taget samt parkeringspladser.

Ejendommen indeholder i alt 21 lejemål samt facadeudlejning, hvoraf de 19 er boliglejemål, og de resterende 2 samt facadeudlejningen er erhverv.
Opgang og lejemål er alle vel vedligeholdt og fremstår pæne. Der er en god spredning på lejemålenes størrelser, som varierer fra 46 m² til 167 m².

Ejendommens kælder er delvis udlejet til erhverv samt som depotrum for lejerne.

Ejendommen indeholder desuden stort potentiale for videreudvikling og mulighed for en væsentlig højere lejeindtægt, idet gennemsnitslejen for bolig og erhverv ligger på ca. kr. 500,- pr. m², ligesom det vil være muligt at forhøje lejeindtægten på de udlejede carporte og p-pladser.

Ejendommen er energimærket med karakteren D.
  • Samlet etageareal: 3.880 m² - heraf 336 m² carport
  • Årlige lejeindtægter: kr. 1.525.063,-
  • Pris pr. m² svarende til ca. kr. 6.067,-
  • God og gedigen ejendom med stort potentiale
  • Afkast 1. år: 5,28 %
  • Pris: kr. 21.500.000,- kontant

Blandet bolig/erhverv

Areal 3.790 m2
Afkast 5,28%
Pris kr. 21.500.000
Sagsnr. 284531
Adresse Agtrupvej 2A
6000 Kolding
Luk