Sintrupvej 65, Brabrand

Velbeliggende erhvervsgrund sælges

Beskrivelse

Grundarealet er attraktivt beliggende i veludbygget erhvervsområde i Brabrand tæt ved "Logistikparken" og med kort afstand til motorvejsnettet.

Adgang til grunden sker via stikvej til Sintrupvej. Grunden er ubebygget og fremstår med vildtvoksende træer og buske. Grunden skråner mod Edwin Rahrs Vej

Der må i området etableres virksomheder indenfor virksomhedsklasse 1+2, herudover må der i området etableres 2 detailhandelsvirksomheder med pladskrævende varegrupper.

Sælger har tidligere fået tilladelse til at etablere en skole på grunden.

På højre side af grunden set fra Edwin Rahrs Vej er der en offentlig gang-/cykelsti.

Sælger har afholdt tilslutningsbidrag til kloak på ca. kr. 666.000,- inkl. moms.
  • Grundareal: 9.939 m²
  • Motorvejsnær beliggenhed
  • Må anvendes til kontor, lager samt engroshandel
  • Facade til Edwin Rahrs Vej
  • Tilslutningsbidrag til kloak er afholdt
  • Pris: kr. 6.500.000,- kontant + moms

Kontor

Areal 9.939 m2
Pris kr. 6.500.000
Sagsnr. 285291
Adresse Sintrupvej 65
8220 Brabrand
Luk