Korskildelund 2, Greve

Investeringsejendom i nyere erhvervsområde

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i nyere erhvervsområde med en bred facade til indfaldsvejen samt vejen, der leder mellem motorvejsnettet og Taastrup Landevej, en alternativ hovedfærdselsåre for myldretidstrafikken til og fra København.

Bygningen er opført i facadehøje betonelementer med built-up tag samt med stor glasfacade på udstillingsdelen. Ejendommen var oprindeligt opført som et moderne bilhus med bred glasfacade mod vejen, men bliver i dag benyttet som administrationshus og værksted for busselskab.

Udstillingsdelen fremstår moderne og præsentabel med klinkegulve og stort åbent lokale, der i dag er indrettet med glasskillevægge langs vinduerne og med åbent callcenter i midten.

Mellem udstillingen og værkstedsdelen er der et stort åbent salgs-/indskrivningslokale med adgang til mindre kontorafsnit. Herfra er der adgang til opholdsarealer til chauffører, som er etableret i et tidligere værksted.

Værkstedsdelen fremstår med kørefaste betongulve med overfladebehandling, god frihøjde samt portadgange. Værkstedet er indrettet med lifte, udsugning, olieudskiller og hvad der ellers er nødvendigt for at drive et moderne værksted.

I tilknytning hertil findes reservedelslager, mandskabsfaciliteter som kantine og omklædnings- og badefaciliteter. Alt fremstår i pæn og præsentabel stand.
  • Samlet etageareal: 2.020 m²
  • Moderne og præsentabel ejendom udlejet til Handicap Befordring A/S
  • Årlige lejeindtægter: kr. 1.311.272,-
  • Afkast 1. år: 7,6 %
  • Afskrivningsgrundlag: ca. kr. 14.830.000,-
  • Pris: kr. 16.500.000,- kontant

Industri & Logistik

Areal 1.965 m2
Afkast 7,61%
Pris kr. 16.500.000
Sagsnr. 284373
Adresse Korskildelund 2
2670 Greve
HENT PROSPEKT
Facade
Facade
Facade
Facade
Set fra haven
Set fra vejen
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Reception
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Lager
Lager
Kontor
Trappe
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Kontor
Kontor
Kontor
Badeværelse
Køkken
Køkken
Spisestue
Kontor
Kontor
Kontor
Omgivelser
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra haven
Set fra haven
Set fra haven
Luk