Vestergade 20, Odense C

Absolut bedste beliggenhed i Odense gågade

Beskrivelse

Velbeliggende på Odenses bedste gågadestrækning i Vestergade og som nærmeste nabo til Magasin og Sinnerup udbydes nu dette spændende lejemål.
Butikken er indrettet med imponerende flot og stort facadeparti med optimal eksponering i direkte forlæn­gelse af Magasins hovedindgang. Butikken entreres direkte fra Vestergade og ind i særdeles flot salgslokale med god loftshøjde samt et moderne stengulv i rustikt look. Bagerst i lokalet er der indrettet nydelig afdeling til prøverum, mens der tillige er adgang til baglokale og kælder. Der er endvidere etableret vareelevator fra kælder til 1. sal. Forrest i salgslokalet er der i den ene side flot åben trappe til 1. sal, som ligeledes anven­des til udstillings- og salgslokale. Igen mødes man af den strømlinede indretning med god loftshøjde.
Fra butikken i stueplan er der direkte adgang til præ­sentabel kælder i fuld højde indrettet med kontor og pæne toilet- og personalefaciliteter i form af køkken og kantine. Endvidere stort og tørt lager med vareelevator direkte til butik i både st. og 1. sal.
Lejemålet er overalt nyindrettet til tidligere lejer og frem­står derfor særdeles repræsentativt. Ny lejers ønsker til særindretning vil let kunne integreres ud fra eksisteren­de rammer.
Denne unikke mulighed for butik på Odenses bedste strøgbeliggenhed bør tiltrække sig opmærksomhed fra mange potentielle lejere. Der er et stort kundeflow til og fra butikken med omkringliggende lejere som MASH og Jagger Burger. I tæt forbindelse med lejemålet ud­vikles Odenses nye byudvikling ved Thomas B. Thriges Gade med masser af boliger, kontor og butikker, som dermed tilsikrer denne del af Vestergade som Odenses bedste beliggenhed.

Ejendommen er energimærket med karakteren D.
  • Samlet etageareal: 831 m² - heraf 668 m² butikslokaler og 163 m² lager
  • Odenses bedste gadestrøg nedenfor vinduerne
  • Nabo til Magasin og Sinnerup mv.
  • Yderst markant og repræsentativt lejemål
  • Årlig leje: kr. 2.180.000,- (kr. 181.666,- pr. måned) ekskl. drift

Retail

Leje kr. 2.180.000
Areal 831 m2
Sagsnr. 286693
Adresse Vestergade 20
5000 Odense C
Facade
Facade
Forretning
Forretning
Forretning
Forretning
Forretning
Køkken
Badeværelse
Forretning
Forretning
Forretning
Indendørs
Forretning
Forretning
Forretning
Gang
Trappe
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Luk