Tomsagervej 8, 10A, 10B og 16, Åbyhøj

Velbeliggende investeringsejendom sælges

Beskrivelse

Ejendommen består af to selvstændige matrikler; Tomsagervej 8, 10A og 10B (3 erhvervsejerlejligheder) samt Tomsagervej 16.

Ejendommen er beliggende i et attraktivt erhvervskvarter med god bynær infrastruktur og kort afstand til Ringvejen og motorvej E45.

Der er tale om en velfungerende, funktionel og rationel produktionsejendom med mulighed for opdeling og deludlejning. Der er p.t. udlejet til AV Center Vest A/S, IF forsikring, Swapfiets Denmark ApS og CrossFit Aros ApS.

Tomsagervej 8, 10A og 10B
Ejendommen er opført i røde mursten med rødt tegltag med markant indgangsparti i glas og stål.
Ejendommen består af kontorafsnit i 2 plan samt kælder.
Kontorafsnittet er inddelt i cellekontorer, storrumskontorer samt tilhørende mødelokaler. Der er toiletfaciliteter på begge etager.
Kælderen er indrettet til velfærdsfaciliteter samt arkiv.
Lageret fremstår regulært og er opvarmet. Loftshøjden anslås til ca. 4 meter. Gulvet er belagt med beton. Port i niveau.
Udenomsarealerne er belagt med asfalt og udlagt til parkeringsareal.

Tomsagervej 16
Ejendommen entreres via glasvindfang og giver adgang til 2 x 175 m² (stueplan og 1.sal) veldisponeret kontorareal med central midtergang. Kontorarealet er indrettet med stort kontor, 2 cellekontorer, kantine, køkken samt toilet- og badefaciliteter.
Lokalerne er indrettede med træbeklædte gulve, hvidmalede vægge og lofter. Der er alarm og røgalarm i lokalerne.
Kontorlokalerne fremstår lyse og med store vinduespartier ud mod Tomsagervej.
Fra det centrale gangareal er der adgang til lageret, som består af ét, stort søjlefrit kvadratisk lagerlokale med en anslået loftshøjde under spær på 6 m. Lokalet er opvarmet og isoleret, og adgangsvejen til lageret er via 2 porte, en i niveau og en via rampe med plads til 2 vogntog. Rampen er overdækket.

Der er registreret dokument om tilbagekøb af ejendommen til Aarhus Kommune jf. tingbogsattest servitutter lyst den 08.12.1971, 08.07.1975 og 12.01.1978.

Tomsagervej nr. 8-10 er tilbagekøbsmuligheden april 2072.
Tomsagervej nr. 16 er tilbagekøbsmuligheden april 2074.

Udenomsarealerne er udlagt til parkering og rangerareal og er befæstede med asfalt.

Ejendommen er energimærket med karakteren C.
  • Samlet etageareal: 3.851 m² - heraf 2.891 m² lager, 818 m² kontor og 142 m² kælder
  • Fuldt udlejet på mellemlange kontrakter
  • Tæt på Ringvejen og E45 med god bynær infrastruktur
  • Afkast 1. år: 7,3%
  • Afskrivningsgrundlag 1. år: kr. 12.000.000,-
  • Pris: kr. 17.500.000,- kontant

Industri & logistik

Areal 3.843 m2
Afkast 7,30%
Pris kr. 17.500.000
Sagsnr. 286390
Adresse Tomsagervej 8, 10A, 10B og 16
8230 Åbyhøj
Arbejdsværelse
Arbejdsværelse
Udendørs
Gang
Toilet
Lager hal
Lager hal
Facade
Lager hal
Lager hal
Facade
Lager hal
Lager hal
Facade
Facade
Luk