Slet Møllevej 17, Tranbjerg

Erhvervsgrund med kort afstand til Motorvej E45

Beskrivelse

Arealet består af 37.554 m² og må ifølge lokalplanen kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: industri- og tungere værksteds-, lager-, entreprenør- og transportvirksomhed. Ud over den til de enkelte virksomheder hørende administration m.v., må der ikke placeres bebyggelse til kontorer og lignende formål, der er forureningsfølsomme.

Kloaktilslutningsbidrag er betalt.

Bebyggelsesprocent: 50
  • Grundareal: 37.554 m² - heraf vej 2.157 m²
  • Kan anvendes til industri og tungere værksteds-, lager-, entreprenør- og transportvirksomhed
  • Bebyggelsesprocent: 50
  • Pris: Til forhandling

Grunde

Areal 37.554 m2
Pris UDBUD
Sagsnr. 287143
Adresse Slet Møllevej 17
8310 Tranbjerg J
Luk