Toftegårdsvej, Nyborg

Erhvervsgrunde fra 3500 m² med stor synlighed

Beskrivelse

Se områdevideo her

Der kan i området placeres industri-, værksteds-, udstillings-, lager-, transportvirksomhed samt privat service og et hotel.
Virksomhederne bør have udpræget transportbehov.
Bebyggelsens omfang I delområde 1 må der bygges i max 12 m højde. Delområde 2
bygningshøjde max 17 m. Delområde 3 max 8 m dog ved hotelbyggeri 25 m. Delområde 4 max 12 m og delområde 5 8 m. Jvf. kortbilag.

  • Samlet grundareal: 120.343 m² (kan opdeles ned til 5000 m²)
  • 300 m til motorvejsnettet
  • Kloaktilslutningsbidrag er betalt
  • fra 8 til 17 m i højden
  • Pris: kr. 200,-  pr. m² kontant + moms
  • Samlet areal: 120.343 m² (kan opdeles fra 3500 m²)
  • 300 m til motorvejsnettet
  • Kloaktilslutning betalt
  • Fra 8 til 17 m bygningshøjde
  • Priser: kr. 200.- pr. m² kontant + moms.

Grunde

Areal 120.343 m2
Pris kr. 24.068.600
Sagsnr. 286458
Adresse Toftegårdsvej matr. 10A
5800 Nyborg
HENT PROSPEKT
Luk