Fredericia - Industrivej 22

Erhvervsejendom med pænt kontor og lager/værksted

Beskrivelse

Pæn og velvedligeholdt erhvervsejendom.

Ejendommen er beliggende i godt og veludbygget erhvervsområde i Fredericia nord, nær raffinaderiet, forskellige typer af erhverv som vognmandsforretning, autolaker, byggemarkeder m.fl. Fra området er der gode muligheder for at tilgå E20/E45 via motortrafikvejen til Vejle eller den nye omfartsvej til Taulov.

Ejendommen indeholder hhv. kontorafsnit og lager-/værkstedsafsnit.
Kontorafsnittet er pænt og regulært. Afsnittet indeholder åben reception, hvorfra der er adgang til fordeler gang, mindre kontorer, kantine, toiletter samt omklædningsrum med brus og sauna. Fra fordeler gangen er der ligeledes adgang til lageret. Ønskes yderligere kontorareal, vil det være muligt, at inddrage en del af lageret som pt. er indrettet som et mindre værksted.

Lager-/værkstedsafsnittet indeholder natsluse med port (3 x 3 meter). I lageret findes forskellige rum af forskellig karakter, som har været anvendt til depot, værksted, testrum, mv. Der er ligeledes indskudt dæk på ca. 54 m².
Fra lagerdelen er der adgang til værkstedsdelen, hvor der forefindes 2 store porte (3,5 x 4,2 meter), én i hver ende, således der er mulighed for gennemkørsel. Derudover er der smøregrav, udsugning, gasalarmeringssystem, trykluft mv.
Lagerafsnittet har en frihøjde på 4,5 meter og er opført med lette vægge, hvilket giver mulighed for ændring af planløsningen.

Der hører desuden til ejendommen gode udenomsarealer, dels belagt med SF-sten og dels med perlesten. Grunden er bebygget med ca. 17,5% og jf. kommuneplanen er der mulighed for udvidelse på ejendommen til op mod 60%.

Det er ligeledes muligt at leje ejendommen - se evt. sag.nr. 287373Ejendommen er ikke omfattet af Lov om fremme af energibesparelse i bygninger. Dog foreligger der energimærke med karakteren C.
  • Samlet etageareal: 870 m² - 270 m² kontor/velfærd
  • Pænt og regulært kontorafsnit
  • Lager og værksted med ventilation og smøregrav
  • Gode befæstede udenomsarealer
  • Pris: kr. 5.375.000,- kontant

Industri & logistik

Areal 870 m2
Pris kr. 5.375.000
Sagsnr. 287428
Adresse Industrivej 22
7000 Fredericia
Facade
Facade
Facade
Facade
Facade
Kontor
Værksted
Værelse
Værelse
Værksted
Værelse
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Værksted
Toilet
Badeværelse
Værelse
Værelse
Værelse
Gang
Værelse
Luk