Nordre Ringvej 1 m.fl., Thyregod, Give

Erhvervsejendomme til lav pris sælges

Beskrivelse

Ejendommene har været anvendt af VELUX i en længere årrække, men udbydes nu til salg, idet de ikke skal anvendes af dem længere. VELUX forbliver dog i området i den øvrige del af erhvervsparken.

Komplekset består af i alt 8 bygninger med indkørsel dels fra Nordre Ringvej, dels fra Thyregodvej.

Bygningerne og udenomsarealerne er i generelt god og velholdt stand.

Bygningerne har stor fleksibilitet, idet der er tale om særskilte bygninger med god plads til parkering og manøvrering omkring bygningerne.

7 af bygningerne er opført til produktion og med porte i terræn mens den sidste, som er særskilt beliggende, er opført til brug for lager med rampe.

Bygningerne har forskellige indretninger og installationer i form af fx traverskraner og anlæg til plastbehandling, som forbliver i bygningerne.

Et mindre areal i den ene bygning er udlejet tidsbegrænset til opmagasinering af møbler.

Ejendommen er delvist omfattet af energimærke.
  • Samlet etageareal: 21.598 m²
  • Opdelt i 8 forskellige bygninger, kan evt. købes særskilt
  • Anvendt af VELUX - som stadig er og forbliver i området
  • Én af bygningerne med læsseramper
  • Alle bygninger kan fungere særskilt - stor fleksibilitet
  • Pris: kr. 39.750.000,- kontant (kun kr. 1.840 pr. m²)

Industri & logistik

Areal 21.598 m2
Pris kr. 39.750.000
Sagsnr. 282619
Adresse Nordre Ringvej 1 m.fl., Thyregod
7323 Give
HENT PROSPEKT
Set fra vejen
Set fra vejen
Kontor
Set fra vejen
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Reception
Kontor
Kontor
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Luk