Vejle - Pedersholm Alle

Smuk historisk ejendom med mange muligheder

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i det sydlige Vejle med kort afstand til centrum og offentlige transportmidler.

Ejendommen er omkranset af skovbevoksning, ræk­kehuse og etagebyggeri, blandt andet benyttet til æl­dreboliger.

Hovedbygningen er en hvidpudset trelænget herregård med småsprossede vinduer og røde tegltagsten. Selve hovedhuset har senest været benyttet erhvervs­mæssigt, hvorfor der ikke er indrettet køkken m.v. i huset. Der er i hver længe indrettet een bolig, som ikke er tidssvarende, og resten af arealerne i læn­gerne har været benyttet til erhverv, hvorfor det for­ventes, at køber skal istandsætte både hovedhuset og de 2 længer.

Der kan ses mange muligheder for udnyttelse af denne smukke, gamle historiske bygning, hvorfor det kan ses som en fordel, at køber selv kan renovere/ indrette ejendommen.

Ejendommen er fredet.

I 2004 blev der opført en ny bygning i 2 etager, som fremstår med vandskurede vægge og med falset zinktag, med spændende ovenlyspyramide.

Denne bygning er oprindelig indrettet til afholdelse af auktioner og opbevaring af værdigenstande, hvorfor den fremstår med et højt sikkerhedsniveau.

Ejendommen overtages fri for lejere og til købers disposition.

Den store parklignende have på ca. 10.000 m², kan eventuel anvendes til yderligere byggeri af boliger - bebyggelsesprocent og projekt vil kræve myndig­hedsgodkendelse.
  • Samlet etageareal: 3.635 m²
  • Vil egne sig godt som eksklusiv domicilejendom
  • Beliggende i det sydlige Vejle med kort afstand til centrum
  • Tæt på offentlige transportmuligheder
  • Evt. mulighed for opførelse af yderligere bebyggelse til beboelse
  • Pris: kr. 14.000.000,- kontant

Kontor

Areal 3.635 m2
Pris kr. 14.000.000
Sagsnr. 276063
Adresse Pedersholms Alle 42A + B + C
7100 Vejle
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luftfoto
Luk