Industrivej 21-25, Ikast

Velbeliggende investeringsejendom sælges

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende i et meget attraktivt og veludbygget erhvervsområde i Ikast med god forbindelse til det midtjyske motorvejsnet.

Ejendommen består af i alt 9.569 m², opdelt i ca. 7.341 m² opvarmede lagerarealer i varierende størrelser og højder op til ca. 5 meter, ca. 1.823 m² kontorlokaler, en kantine på ca. 189 m² samt et kælderlokale på ca. 216 m².

Ejendommens udearealer udgør primært et befæstet tilkørsel- og parkeringsareal.

Brands4Kids A/S lejer hele ejendommen, og fremlejer ca. 2.359 m² af ejendommens samlede areal til Tytex A/S. I seneste regnskab 2017 fremgår det, at Brands4Kids har en egenkapital på ca. kr. 25,4 mio. og årets resultat efter skat udgør ca. kr. 5,6 mio.

Brands4Kids A/S har eksisteret siden 1946, og har i dag egen design- og kvalitetsafdeling med flere børnetøjsbrands, der henvender sig til en bred målgruppe inden for børnetøj.

Ejendommen kan evt. handles ved køb af det sælgende selskab.

Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Gyldigt energimærke af 18-03-2013 foreligger med karakteren D.
  • Samlet etageareal: 9.569 m²
  • Gedigen rødstensbyggeri - fremstår i moderniseret stil
  • 11 års uopsigelighed til god lejer - Brands4Kids A/S
  • Motorvejsnær beliggenhed
  • Kan evt. handles i selskab
  • Afkast 1. år: 8,7 %
  • Pris: kr. 28.000.000,- kontant

Industri & Logistik

Areal 9.569 m2
Afkast 8,70%
Pris kr. 28.000.000
Sagsnr. 287625
Adresse Industrivej 21-25
7430 Ikast
HENT PROSPEKT
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Indgang
Gang
Kontor
Spisestue
Kontor
Lager hal
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra vejen
Set fra haven
Terrasse
Set fra vejen
Indendørs
Indendørs
Kontor
Kontor
Kontor
Møderum
Kontor
Kontor
Lager hal
Set fra vejen
Set fra vejen
Alle plan (3x2)
Stueplan
Alle plan (1x1)
Alle plan (3x2)
Alle plan (2x3)
Luk